Преводачите на клуба

 Данните за преводачите, членуващи в ПреводиКлуб, са класифицирани по езици.Всеки преводач има свое име и индивидуален индекс, по който оферира своите цени за дадена поръчка. Данни за преводача можете да получите, като отворите субстраницата с индекса му в страницата със съответния език или го намерите по индекса му, като го изпишете в търсачката. Преводачите, платили членството си в Клуба, имат знак , а броят на тези знаци символизира годините членство. В анкетните им карти ще видите също знака , който удостоверява, че даденият преводач е специалист в съответната област.