Катерина І-5-001К

Име

  

    Катерина І-5-001К

Специализация

Преводач писмен и устен превод

 

Дата на раждане

13 декември 1965г.

 

Образование

Английска езикова гимназия, София

Българска филология, английска филология СУ

 

Езици

Английски говоримо и писмено, руски и полски.

 

Основна квалицикация

Преводач от 17 години. Основен професионален език – английски. Превеждала главно в следните области: гражданско строителство (“Главболгарстрой”), строителство на АЕЦ (НЕК ЕАД), икономика, финанси, данъци (Данъчна програма на САЩ - Главна Данъчна Дирекция), право, технически преводи и пр.

 

В строителството в: НЕК-ЕАД, “Главболгарстрой”, като преводач на частна практика в: “Главпроект”, “Строл 1000” + COWI, Дания – строителен надзор на летище “София”, “Стройконсулт”- NACO – техническа документация на летище “София”, “Мегалит”-COWI – проекти на 6 нови сметища в България, и пр.

Период

 

2007 - 2008

НЕК ЕАД, Предприятие “АЕЦ Белене”,

2006 - 2007

НЕК ЕАД, Управление “ Изграждане на АЕЦ Белене”,

2004 - 2006

НЕК ЕАД, Управление “Инвестиции и развитие”,

2004 - 1993

Преводач на свободна практика, Съюз на преводачите в България - Бюро “Преводи”, “Интерленг”, “Транслингва”,  

 

 

 

 

Специални умения

Работа с компютър, Windows 2000

 

Шофьорска книжка

Категория “В”