Мария І-3-5-32-35-44-001М

 

* Име, индекс

Мария І-3-5-32-35-44-001М

*Дата на раждане

 

* Майчин език

Български

*Местожителство:

Видин

 

* От какви на какви езици превежда

От            български

На             английски

От            английски

На             български

 

 

 

* Образование

Година

Учебно заведение

Специалност

 

СУ „Климент Охридски”

Английска филология

 

 

 

 

 

 

 

* Трудова дейност

Година

Фирма, издателство, друго

Длъжност

Тематика

 

Английска гимназия - Видин

Учител

 

 

Институт по млечна промишленост

Преводач

Млекопреработване и млечна промишленост

 

Предприятие за облекло

Преводач

Разработване и изработване на облекла

 

Общинска администрация

Специалист в отдел „Програми и проекти”

Финансирани  от ЕС проекти и програми

 

 

 

 

 

*В какви големи проекти е участвала

Превеждала е проекти по финансирани от ЕС програми

 

Възможности

Какви текстови редактори ползва?

 

* Има ли постоянен достъп до Интернет?

Да

 

 

*Колко страници на ден може да превежда?

Средно четири

Работи ли през почивните дни и нощем?

Работи през почивните дни

 

Използвани компютърни програми

*Програма

Отбележете с+/-

PowerPoint

+

 

* В коя тематика е компетентна

ТЕМАТИКА

Поставете «+» или знака

1.АВИАЦИЯ

 

2.АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

 

3.АРХИТЕКТУРА 

 

4.БАНКОВО ДЕЛО

 

5.БИЗНЕС-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

+

6.БИОЛОГИЯ

+

7.ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 

8.ВИК

+

9.ВИО

 

10.ВОДНО-ЕНЕРГИЙНА ПРОМ.

 

11.ВОЕННО ДЕЛО

 

12.ГЕОГРАФИЯ

+

13.ГЕОЛОГИЯ

 

14.ГЕОДЕЗИЯ

 

15.ДЪРВОДОБИВ ДЪРВОПРЕРАБОТКА

 

16.ЕКОЛОГИЯ

+

 17.ЕЛЕКТРОНИКА

 

18.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

19.ИЗКУСТВА

+

20.ИКОНОМИКА

 

21.ИНФОРМАТИКА

 

22.ИСТОРИЯ

+

23.КИНО

+

24.КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

25.ЛИНГВИСТИКА

+

26.МАТЕМАТ

 

27.МАШИНОСТР

 

28.МЕДИЦИНА

 

29.МЕТАЛУРГ

 

30.МИННО ДЕЛО

 

31.ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

+

32.ПЕДАГОГИКА

+

33.ПЕТРОЛ

 

34.ПОЛИГРАФИЯ

 

35.ПРАВО

 

36.РЕЛИГИЯ

+

37.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

+

38.СИНХРОНЕН-КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

 

39.СОЦИОЛОГИЯ

 

40.СПОРТ

+

41.СТРОИТЕЛСТВО

 

42.СЧЕТОВОДСТВО

 

43.ТЕКСТИЛ

+

44.ТЕХНИКА

 

45.ТРАНСПОРТ

+

46.ТЪРГОВИЯ

+

47.ФАРМАЦИЯ

 

48.ФИЗИКА

 

49.ФИЛМИ

+

50.ФИЛОСОФИЯ

+

51.ФИРМЕНО ДЕЛО

 

52.ХИМИЯ

 

53. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

+