Мишел ХХVІ-5-001М

 

* Име, индекс

Мишел ХХVІ-5-001М

*Дата на раждане

3 април 1937

* Майчин език

български и френски – говори двата езика от ранно детство

* Адрес за кореспонденция

София

*Местожителство:

София

 

* От какви на какви езици превежда

От френски

На български

От български

На френски

От руски

На френски

 

* Образование

Година

Учебно заведение

Специалност

1962

Висше образование - СУ „Св. Кл. Охридски”

Френска филология

1976

Доктор - СУ „Св. Кл. Охридски”

Френско езикознание

 

 

 

 

* Трудова дейност

Година

Фирма, издателство, друго

Длъжност

Тематика

1961-1965

Различни гимназии

Учител фр. език

 

1965-1971

Различни технически ВУЗ

Преподавател по фр. език

 

1971-1976

СУ „Св. Кл. Охридски”

Аспирант

 

1977-1985

СУ „Св. Кл. Охридски”

Главен асистент

 

1985-2000

СУ „Св. Кл. Охридски”

Доцент

 

2000-2004

ЮзУ „Н. Рилски” Благоевград

Доцент

 

1992-2009

Преводач на свободна практика

Фр. – бълг., бълг. – фр. - разнообразна

         

 

*В какви големи проекти е участвал?

Превод на френски на документацията от процеса от 1952 г. срещу католическите свещеници – успенци.

Преводи на български на документи на Европейския икономически и социален комитет

 

Възможности

Какви текстови редактори ползва?

 

* Имате ли постоянен достъп до Интернет?

Да

Какви преводачески програми ползвате (в скоби посочете версията)

SDL Trados – 2006

SDLX – 2006

Transit XV

*Колко страници на ден можете да превежда?

15-20

Работи ли през почивните дни и нощем?

Поч. дни – да; нощем - не

Владее ли TRADOS?

SDL Trados – 200

 

Използвани компютърни програми

*Програма

Отбелязано с+/-

PowerPoint

+

PageMaker

-

QuarkXpress

-

Illustrator

-

CorelDrow

-

Photoshop

+

AutoCAD

-

Access

-

HTML

-

Transit

+

Trados 2006

+

SDLX 2006

+

MultiTerm 7

+

Acrobat professional 8

+

FineReader 9

+

Dragon Naturally speaking 9.5 french

+

Solid PDF converter 4

+

Systran 6 Prefessed

+

Promt Expert Giant 7.8

+

Multitran

+

ABBYY Lingvo 12

+

Sense Agent

+

 

* В коя тематика е компетентен

ТЕМАТИКА

Поставен «+» или знака

1.АВИАЦИЯ

 

2.АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

+

3.АРХИТЕКТУРА 

+

4.БАНКОВО ДЕЛО

+

5.БИЗНЕС-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

+

6.БИОЛОГИЯ

 

7.ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 

8.ВИК

+

9.ВИО

 

10.ВОДНО-ЕНЕРГИЙНА ПРОМ.

+

11.ВОЕННО ДЕЛО

+

12.ГЕОГРАФИЯ

+

13.ГЕОЛОГИЯ

+

14.ГЕОДЕЗИЯ

+

15.ДЪРВОДОБИВ ДЪРВОПРЕРАБОТКА

 

16.ЕКОЛОГИЯ

+

 17.ЕЛЕКТРОНИКА

+

18.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

+

19.ИЗКУСТВА

 

20.ИКОНОМИКА

+

21.ИНФОРМАТИКА

+

22.ИСТОРИЯ

+

23.КИНО

+

24.КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

25.ЛИНГВИСТИКА

+

26.МАТЕМАТ

 

27.МАШИНОСТР

+

28.МЕДИЦИНА

 

29.МЕТАЛУРГ

 

30.МИННО ДЕЛО

 

31.ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

+

32.ПЕДАГОГИКА

+

33.ПЕТРОЛ

 

34.ПОЛИГРАФИЯ

 

35.ПРАВО

+

36.РЕЛИГИЯ

 

37.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

+

38.СИНХРОНЕН-КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

 

39.СОЦИОЛОГИЯ

+

40.СПОРТ

 

41.СТРОИТЕЛСТВО

 

42.СЧЕТОВОДСТВО

 

43.ТЕКСТИЛ

 

44.ТЕХНИКА

+

45.ТРАНСПОРТ

+

46.ТЪРГОВИЯ

+

47.ФАРМАЦИЯ

 

48.ФИЗИКА

+

49.ФИЛМИ

 

50.ФИЛОСОФИЯ

+

51.ФИРМЕНО ДЕЛО

+

52.ХИМИЯ

 

53. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

+