Митко ІХ-5-001Д

   

* Име, индекс

 Митко - ІХ-5-001Д

* Дата на раждане

 03.11.1970

* Майчин език

 Български

*Местожителство:

 София

 

* От какви на какви езици превежда

От английски

На български

От испански

На български

От български

На испански

От български

На английски

 

* Образование

Година

Учебно заведение

Специалност

 1996

 УНСС

 Международен Туризъм

 

 

 

 

 

 

 Възможности

* Има ли постоянен достъп до Интернет?

да

Какви преводачески програми ползва

 

*Колко страници на ден може да превежда?

10

Работи ли през почивните дни и нощем?

да 

Владее ли TRADOS?

не

 

* В коя тематика е компетентен

ТЕМАТИКА

Поставен «+», ако е компетентен в тази тематика или знака , ако е специалист по нея

1.АВИАЦИЯ

 

2.АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

 

3.АРХИТЕКТУРА 

 

4.БАНКОВО ДЕЛО

 

5.БИЗНЕС-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

+

6.БИОЛОГИЯ

 

7.ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 

8.ВИК

 

9.ВИО

 

10.ВОДНО-ЕНЕРГИЙНА ПРОМ.

 

11.ВОЕННО ДЕЛО

 

12.ГЕОГРАФИЯ

 

13.ГЕОЛОГИЯ

 

14.ГЕОДЕЗИЯ

 

15.ДЪРВОДОБИВ ДЪРВОПРЕРАБОТКА

 

16.ЕКОЛОГИЯ

+

 17.ЕЛЕКТРОНИКА

 

18.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

19.ИЗКУСТВА

+

20.ИКОНОМИКА

+

21.ИНФОРМАТИКА

+

22.ИСТОРИЯ

+

23.КИНО

 

24.КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

25.ЛИНГВИСТИКА

 

26.МАТЕМАТ

 

27.МАШИНОСТР

 

28.МЕДИЦИНА

+

29.МЕТАЛУРГ

 

30.МИННО ДЕЛО

 

31.ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

+

32.ПЕДАГОГИКА

 

33.ПЕТРОЛ

 

34.ПОЛИГРАФИЯ

 

35.ПРАВО

+

36.РЕЛИГИЯ

 

37.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 

38.СИНХРОНЕН-КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

 

39.СОЦИОЛОГИЯ

+

40.СПОРТ

+

41.СТРОИТЕЛСТВО

 

42.СЧЕТОВОД

 

43.ТЕКСТИЛ

 

44.ТЕХНИКА

 

45.ТРАНСПОРТ

+

46.ТЪРГОВИЯ

+

47.ФАРМАЦИЯ

 

48.ФИЗИКА

 

49.ФИЛМИ

+

50.ФИЛОСОФИЯ

+

51.ФИРМЕНО ДЕЛО

+

52.ХИМИЯ