Мерк България ООД

Фармацевтична компания, една от най-големите в Европа и света.