Отис лифт

Представителство на едноименната австрийска фирма, производител на асансьорна и подемна техника.