Поръчка за превод

Уважаеми клиенти,

Копирайте бланката по-долу, и след като я попълните, изпратете ни я на посочения адрес.

 

ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОД

 

 

 

 

ПИСМЕН ПРЕВОД

Организация

 

Лице за контакт

 

Телефон

 

E-mail

 

Превод от

 

на

 

Описание на текста

 

Комментари и
пожелания
(напр. Членството не е задължително, изискване за висок професионализъм; или: само за членове)

 

 Изпрати на адрес

balovat@abv.bg

 

УСТЕН ПРЕВОД

Организация

 

Лице за контакт

 

Телефон

 

E-mail

 

Език на превода

 

Тип превод

 

Продължителност

 

Приблизителна дата

 

от

 

до

 

Комментари и
пожелания

 

 Изпрати на адрес:

balovat@abv.bg

Място на провеждане