ОБЯВИ ЗА РАБОТА

22.01.2010 12:30

    

Час на постъпване

 

Езици

Подробности за поръчката

Искане на  възложителя

Брой оферти

1

22.01.2010

12:00

Немски на български

Инструкция по оборудване (асансьорна техника) Pdf файлове (22 стр)

Само за членове

2

22.01.2010

12:15

Руски на български

Кадрова документация

Pdf файлове

4 стр.

Само за членове

възложена

3

22.01.2010

12:20

Немски на български

Сертификати и фактури зъболекарско оборудване

Pdf файлове

3 стр

Само за членове

възложена

4

22.01.2010

12:25

Български на руски

 

Акт за раждане с легализация

Само за членове

изпълнена

5

22.01.2010

14:05

Български на френски

Медицинско удостоверение

Свободен достъп

възложена

—————

Назад