Що ли значи?...

Тук ще се публикуват преводачески гафове безумия от съвременния български език. Като това например, получено в оферта по електронната поща: 

"…Ще може да достигнете до таргетирани потенциални клиенти чрез нашите нюзлетъри", което значи: "Чрез нашите нови съобщения ще можете да получавате данни за определени (класифицирани) потенциални клиенти".

Освен известния превод на руските фрази: "Бабочки летели, летели и сели на сирень" - "Бабичките летели, летели и седнали на сиренето", вместо "Пеперудите летели, летели и кацнали върху люляка"  и "Она из кожи вон лезла" - "Тя сваляше коженото си палто" вместо "Тя се стараше как ли не (с всичка сила)", тук ще видите и някои гафове с английски, които приличат на нашето: "легендарен" = "човек, който подарява легени", "конспиратор" = "който спира коне" и т.н. 

Приятно четене!

Can You hear me – Можеш ли тук да ме

Undressed custom model – Гол митнически модел

Manicure – Парите лекуват

I'm just asking – Аз съм само крал на задниците

I have been there – Там имам боб

God only knows – Единственият нос на Бога

Do You feel alright? – Всички отдясно ли познаваш?

Bye bye baby, baby good bye – Купи, купи бебе, бебето е добра покупка

To be or not to be? - Пчела или не пчела?

I fell in love - Аз се сгромолясах в любовта.

Just in case – Само в куфарчето

I will never give up – Никога не ми прилошава 

Oh dear – Ах, еленчо.

I saw my Honey today – Мърморих на моя мед днес

I'm going to make you mine – Отивам да ти изровя мина

May God be with you – Майска хубава пчела е с теб

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ!