Членство в клуба

 Уважаеми кандидат-членове на ПреводиКлуб, запознайте се с условията по-долу:

 

ЧЛЕНСТВО

 

Стойност на абонамента

ЗА ПРЕВОДАЧИ

ЗА АГЕНЦИИ

6 МЕСЕЦА

1 ГОДИНА

6 МЕСЕЦА

1 ГОДИНА

75 ЛВ

100 ЛВ

100 ЛВ

150 ЛВ

 

 За да станете един от участниците в екипа ни, е необходимо да внесете абонаментна такса по банкова сметка...

В срок от една седмица след внасяне на сумата ще получите съобщение за членството си в „ПреводиКлуб”. Членството в екипа на „ПреводиКлуб” ви осигурява предимство при разпределяне на поръчките. Поръчката се предлага първо на членовете на клуба и едва след като всички те я откажат, тя се предлага на не членове.

За да се включите в нашия екип, е необходимо да попълните анкетната карта по-долу. Всеки ден вие ще можете да виждате в нашия сайт всички постъпили нови поръчки за превод и да кандидатствате за работа по тяхното изпълнение, като предлагате своя оферта.

Анкета за преводач

 

* Име, презиме, фамилия

 

* ЕГН

 

* Майчин език

 

* Адрес за кореспонденция

 

*Местожителство:

 

 

* От какви на какви езици превеждате

От

На

От

На

От

На

 

Информация за кореспонденция

Телефон (посочете кода на града):

Домашен:

 

Служебен:

 

*GSM:

 

* E-mail:

 

 

* Образование

Година

Учебно заведение

Специалност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително образование

Година

Курс

Учебное заведение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Трудова дейност

Година

Фирма, издателство, друго

Длъжност

Тематика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В какви големи проекти сте участвали?

 

 

Възможности

Какви текстови редактори ползвате?

 

* Имате ли постоянен достъп до Интернет?

 

Какви преводачески програми ползвате (в скоби посочете версията)

 

*Колко страници на ден можете да превеждате?

 

Работите ли през почивните дни и нощем?

 

Владеете ли TRADOS?

 

 

Използвани компютърни програми

*Програма

Отбележете с+/-

PowerPoint

 

PageMaker

 

QuarkXpress

 

Illustrator

 

CorelDrow

 

Photoshop

 

AutoCAD

 

Access

 

HTML

 

Transit

 

Trados

 

 

* В коя тематика сте компетентни

ТЕМАТИКА

Поставете «+», ако сте компетентни в тази тематика или знака , ако сте специалист по нея

1.АВИАЦИЯ

 

2.АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

 

3.АРХИТЕКТУРА 

 

4.БАНКОВО ДЕЛО

 

5.БИЗНЕС-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

6.БИОЛОГИЯ

 

7.ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 

8.ВИК

 

9.ВИО

 

10.ВОДНО-ЕНЕРГИЙНА ПРОМ.

 

11.ВОЕННО ДЕЛО

 

12.ГЕОГРАФИЯ

 

13.ГЕОЛОГИЯ

 

14.ГЕОДЕЗИЯ

 

15.ДЪРВОДОБИВ ДЪРВОПРЕРАБОТКА

 

16.ЕКОЛОГИЯ

 

 17.ЕЛЕКТРОНИКА

 

18.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

19.ИЗКУСТВА

 

20.ИКОНОМИКА

 

21.ИНФОРМАТИКА

 

22.ИСТОРИЯ

 

23.КИНО

 

24.КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

25.ЛИНГВИСТИКА

 

26.МАТЕМАТ

 

27.МАШИНОСТР

 

28.МЕДИЦИНА

 

29.МЕТАЛУРГ

 

30.МИННО ДЕЛО

 

31.ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

 

32.ПЕДАГОГИКА

 

33.ПЕТРОЛ

 

34.ПОЛИГРАФИЯ

 

35.ПРАВО

 

36.РЕЛИГИЯ

 

37.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 

38.СИНХРОНЕН-КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

 

39.СОЦИОЛОГИЯ

 

40.СПОРТ

 

41.СТРОИТЕЛСТВО

 

42.СЧЕТОВОД

 

43.ТЕКСТИЛ

 

44.ТЕХНИКА

 

45.ТРАНСПОРТ

 

46.ТЪРГОВИЯ

 

47.ФАРМАЦИЯ

 

48.ФИЗИКА

 

49.ФИЛМИ

 

50.ФИЛОСОФИЯ

 

51.ФИРМЕНО ДЕЛО

 

52.ХИМИЯ

 

ДРУГО (ПОСОЧЕТЕ КАКВО)

 

 

 

                       

 

Изпратете ни анкетната карта попълнена на адрес balovat@abv.bg