Клубни правила

 

 За да станете пълноправен член на ПреводиКлуб, е необходимо да внесете абонаментна такса по банкова сметка...

В срок от една седмица след внасяне на сумата ще получите съобщение за членството си в ПреводиКлуб. Членството в екипа на ПреводиКлуб ви осигурява предимство при разпределяне на поръчките. Поръчката се предлага първо на пълноправните членовете на клуба и едва след като всички те я откажат, тя се предлага на останалите преводачи, попълнили анкетната карта.

 

Стойност на абонамента

ЗА ПРЕВОДАЧИ

ЗА АГЕНЦИИ

6 МЕСЕЦА

1 ГОДИНА

6 МЕСЕЦА

1 ГОДИНА

75 ЛВ

100 ЛВ

100 ЛВ

150 ЛВ