Катерина Х-V-001К

 

* Име, индекс

Катерина Х-V-001К

*Дата на раждане

12.07.1981

* Майчин език

Български

*Местожителство:

София

 

* От какви на какви езици превежда

От български

На италиански

От италиански

На български

 

* Образование

Година

Учебно заведение

Специалност

2005-2007

УНСС

Счетоводство

2000-2004

СУ Св. Климент Охридски

Информатика

1995-2000

Италиански лицей

 

 

Допълнително образование

Година

Курс

Учебное заведение

2000

Сертификат за владеене на италиански език, издаден от Посолството на Република Италия

 

 

 

 

 

 

 

 

* Трудова дейност

Година

Фирма, издателство, друго

Длъжност

Тематика

2003

Легатранс; Арте док

Преводач на хонорар

Документи, техническа, худовествена и медицинска л-ра

2002

ЕТ Гепард

Преводач на хонорар

Документи, техническа л-ра

2000

АСИДА

Преводач на хонорар

Документи, техническа и худовествена л-ра

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Възможности

Какви текстови редактори ползва?

Word; Open office

* Има ли постоянен достъп до Интернет?

да

Какви преводачески програми ползва (в скоби е посочена версията)

 

*Колко страници на ден може да превежда?

До 20стр.

 

Използвани компютърни програми

*Програма

Отбелязано с+/-

PowerPoint

+

PageMaker

-

QuarkXpress

-

Illustrator

-

CorelDrow

-

Photoshop

+

AutoCAD

-

Access

+

HTML

+

Transit

-

Trados

-

 

* В коя тематика е компетентна

ТЕМАТИКА

Поставен «+» или знака

1.АВИАЦИЯ

+

2.АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ

+

3.АРХИТЕКТУРА 

+

4.БАНКОВО ДЕЛО

 

5.БИЗНЕС-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

+

6.БИОЛОГИЯ

+

7.ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

+

8.ВИК

+

9.ВИО

+

10.ВОДНО-ЕНЕРГИЙНА ПРОМ.

+

11.ВОЕННО ДЕЛО

+

12.ГЕОГРАФИЯ

 

13.ГЕОЛОГИЯ

+

14.ГЕОДЕЗИЯ

+

15.ДЪРВОДОБИВ ДЪРВОПРЕРАБОТКА

+

16.ЕКОЛОГИЯ

 

 17.ЕЛЕКТРОНИКА

 

18.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

19.ИЗКУСТВА

 

20.ИКОНОМИКА

 

21.ИНФОРМАТИКА

 

22.ИСТОРИЯ

+

23.КИНО

+

24.КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

+

25.ЛИНГВИСТИКА

 

26.МАТЕМАТ

 

27.МАШИНОСТР

+

28.МЕДИЦИНА

+

29.МЕТАЛУРГ

+

30.МИННО ДЕЛО

+

31.ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

+

32.ПЕДАГОГИКА

+

33.ПЕТРОЛ

+

34.ПОЛИГРАФИЯ

+

35.ПРАВО

+

36.РЕЛИГИЯ

+

37.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

+

38.СИНХРОНЕН-КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

+

39.СОЦИОЛОГИЯ

+

40.СПОРТ

+

41.СТРОИТЕЛСТВО

+

42.СЧЕТОВОДСТВО

 

43.ТЕКСТИЛ

+

44.ТЕХНИКА

+

45.ТРАНСПОРТ

+

46.ТЪРГОВИЯ

+

47.ФАРМАЦИЯ

+

48.ФИЗИКА

+

49.ФИЛМИ

+

50.ФИЛОСОФИЯ

+

51.ФИРМЕНО ДЕЛО

+

52.ХИМИЯ

+

53. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

+