Агенции за преводи

Ние си сътрудничим с агенции за преводи "Преводачи ЕУ", "Грег", "Тимсет", "Сатео" и др., с агенции за преводи в Русия, Украйна, Азербайджан.